درباره سامانه رسا

امروزه علم، فنّاوري و نوآوری به عنوان عوامل اصلي اقتدار ملي و محرك اصلي رشد اقتصادي در دنيا شناخته می‌شوند. دستیابی بر علوم و فناوری‌های نوین و ثروت آفرینی از آنها نه تنها بر شاخص‌های اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی تأثیرگذار است بلکه باعث افزایش اقتدار و امنیت ملی، تأثیرگذاری منطقه‌ای و جهانی کشور نیز می‌شود.

با توجه به اهمیت و نقش علم و فناوری در پیشرفت کشور، مقام معظم رهبری (مدظله) همواره در بیانات و سخنرانی‌های خود طی بیش از یک دهه گذشته بر نقش محوری علم و فناوری و ضرورت برنامه‌ریزی در جهت توسعه آنها تأکید کرده‌اند. ایشان به منظور انسجام‌بخشی فعالیت‌های علمی و فناورانه کشور، در تاریخ 29/06/1393در اجرای اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی «علم و فناوری» را جهت اجرا به رؤسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

اجرای موفق سیاست‌های کلی ابلاغی مستلزم طراحی مجموعه‌ای منسجم و یکپارچه از راهبردها، برنامه‌ها و اقدامات از سوی دستگاه‌های متولی است. از این‌رو معاون اول رییس‌جمهور در تاریخ 07/08/1393 طی ابلاغیه‌ای خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت؛ دادگستری؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ امور اقتصادی و دارایی؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی  (رییس سازمان برنامه و بودجه کشور) و معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، وظایف و تکالیف هر دستگاه برای اجرای سیاست‌های کلی علم و فناوری را مشخص نمود. در این ابلاغیه همچنین بر لزوم تهیه و احصاء برنامه‌ها، اقدامات و پیشنهادات مرتبط در قالب سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری) از سوی دستگاه اجرایی مربوطه با همکاری سایر دستگاه‌ها به صورت دقیق، شفاف، با زمان‌‌بندی و شاخص‌های ارزیابی برای اجرایی نمودن سیاست‌ها تأکید شد.

براساس ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور رؤسای دستگاه‌های اجرایی مسئول مکلف شدند حداکثر ظرف دو ماه برنامه‌های تدوین شده را به معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت بهره‌برداری در تدوین برنامه ششم توسعه ارسال نمایند. همچنین به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب، دستگاه‌ها مکلف شدند در مقاطع 3 ماهه گزارش اقدامات انجام شده در راستای برنامه‌ها را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دبیرخانه شورای عالی عتف) و دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارسال کنند.

بر اساس فرایندهای اجرایی تهیه شده توسط دبیرخانه شورا عالی عتف، دستگاه‌هاي اجرایی راهبردها، برنامه‌ها، اقدامات و فعالیت‌های مورد نظر خود را به منظور اجراي سیاست‌هاي کلی در قالب فرم الکترونیکی پایگاه رسا تکمیل و به دبیرخانه شوراي عالی عتف ارسال نمایند. دبیرخانه شوراي عالی عتف پس از جمع‌بندی گزارش‌هاي ارائه شده راهبردها، برنامه‌ها، اقدامات و فعالیت‌های هر یک از دستگاه‌هاي اجرایی را به تفکیک به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارائه خواهد کرد.

 

ویژگی‌های سامانه رسا

سامانه رسا دارای امکانات زیر می‌باشد:

        تعریف لایه‌های مختلف عملیاتی

        مشخص نمودن تمامی شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌ها

        تعیین زمان‌بندی دقیق برنامه‌ها، اقدامات و فعالیت‌ها

         تعیین حجم ریالی تمامی فعالیت‌ها

        مشاهده نتایج کسب شده هر یک از فعالیت‌ها

لطفاً کمی صبر کنید ...