ورود به سامانه

پس از ورود به صفحه اصلی تارنمای سامانه رسا، با انتخاب گزینه ورود به سامانه و وارد کردن رایانامه و گذرواژه از قبل تعریف شده، وارد صفحه داشبورد سامانه رسا می‌شوید. از طریق فرم‌هایی که در ذیل این متن توضیح داده شده می‌توانید وارد قسمت‌های مختلف سامانه شوید.

دستگاه‌ها

هر دستگاه اجرایی در این قسمت می تواند سازمان‌های زیر مجموعه خود را تعریف کند. در این مرحله برای هر سازمان بایستی اطلاعاتی از قبیل نام سازمان، زیرمجموعه‌های آن (در صورت وجود)، پست الکترونیکی سازمانی، وب سایت، تلفن و آدرس ورود اطلاعات گردد و بعنوان یکی از سازمان‌های این سامانه ذخیره گردد. کارشناسان مربوط به هر سازمان نیز در قسمت کاربران آن سازمان تعریف می شود.

سیاست‌ها

سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در این صفحه نشان داده می شود. این سیاست‌ها قابل مشاهده توسط تمامی لایه‌ها می باشد و با انتخاب هر سیاست می توان زیر سیاست‌های مربوط به آن را مشاهده کرد که به منظور بسط و گسترش هر یک از سیاست‌ها در نظر گرفته شده است.

برنامه‌ها

طبق تعریف هر یک از زیرسیاست‌ها شامل برنامه‌هایی می باشد که کارشناسان قادر به تعریف آن‌ها می باشند. برنامه‌ها شامل عنوان برنامه و زمان شروع و پایان آن است که بتوان موفقیت و یا عدم موفقیت زمانی را به راحتی رصد و اقدامات پیشگیرانه‌ای در دستور کار قرار گیرد. همچنین کلیه برنامه های مختص به راهبرد‌های مختلف در این قسمت قابل مشاهده می باشند.

اقدام‌ها

برای هر یک از برنامه‌ها نیز اقداماتی تعریف می شود که از این مرحله به بعد سبک اجرایی به خود می گیرد. پس از انتخاب برنامه مورد نظر در این قسمت اقدام مربوط به آن تعریف می شود که برای آن می توان تاریخ شروع و پایان در نظر گرفت .

فعالیت‌ها

برای هر اقدام فعالیت خاصی تعریف می شود که فرم اجرایی مربوط به یک اقدام می‌باشد. پس از تعریف آیتم جدید فعالیت مورد نظر در کارتابل اضافه می‌شود که می توان در این قسمت تمامی سطوح یک فعالیت از سیاست تا اقدام مورد نظر را مشاهده کرد. همچنین امکان اضافه کردن شاخص‌ها، برآورد بودجه و میزان پیشرفت هر فعالیت در این قسمت وجود دارد.

لطفاً کمی صبر کنید ...